Tischner

Wojciech Bonowicz
Tischner
  • Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
    Kraków 2001
    153 x 213
    512 stron
    ISBN 83-240-0057-7

"Kim dla Polski był Tischner? Autor Etyki Solidarności i kapelan jej pierwszego zjazdu. Ksiądz na manowcach, którego telewizyjne programy oglądały miliony Polaków. Filozof, którego książki rozchodziły się w kilkudziesięciotysięcznych nakładach. Publicysta porządkujący 'według wartości' myślenie i emocje kłębiące się w 'krainie schorowanej wyobraźni' gwałtownie obdarzonej 'nieszczęsnym darem wolności'. Prorok, który w Spowiedzi rewolucjonisty z heglowskiej Fenomenologii ducha odczytywał przyszłość polskiego losu, a w żartobliwej Historii filozofii po góralsku odkrywał prawdy życia".

- Gazeta Wyborcza

Pierwsza pełna biografia księdza Józefa Tischnera, to pasjonujący reportaż biograficzny, którego autor dociera do najbardziej zaskakujących miejsc, do najmniej spodziewanych świadków, by dzięki nim pełniej zrozumieć swojego bohatera.

Wojciech Bonowicz (ur. 1967) poeta, publicysta, dziennikarz, w latach 1996-2000 redaktor miesięcznika Znak, współpracownik Tygodnika Powszechnego.