Szczeliny istnienia

Jolanta Brach-Czaina
Szczeliny istnienia
  • Wydawnictwo eFKa
    Kraków 1999 
    138 x 240
    184 strony
    ISBN 83-910362-1-9

Wydany po raz pierwszy w 1992 esej Szczeliny istnienia był wydarzeniem literackim najwyższej rangi. Czytelnicy przyjmowali tę książkę w sposób niezwykle osobisty. Wydawało się, że przemawia ona różnymi językami egzystencji, że opisuje rozmaite doświadczenia - matki, więźnia, ofiary, umierającego i przychodzącego na świat. W istocie esej Brach-Czainy mówił o egzystencji, o tym, co znaczy, że coś jest, że jestem, że ktoś jest. Być - to według autorki podejmować wysiłek istnienia. Porządkować. Krzątać się. Troszczyć się i zabiegać. W perspektywie egzystencjalnej ciekawy jest nie tylko wysiłek intelektualny, wysiłek pisarza i filozofa. Ciekawa jest także codzienna egzystencja, zwyczajne bycie. Książkę Brach-Czainy nazwano polską "biblią feminizmu".

"Książka Brach-Czainy to jedna z najważniejszych prac ostatniego półwiecza. Kongenialne połączenie filozoficznej precyzji i poetyckiego słowa. Intelektualnej nośności i literackiego uniwersalizmu. Arcydzieło."

- Grażyna Borkowska