Spór o dziedzictwo europejskie

Ewa Bieńkowska
 • W.A.B.
  Warszawa
  145 x 205
  300 stron
  oprawa: twarda
  ISBN 83-87021-80-6.

W swojej nowej książce eseistka Ewa Bieńkowska zajmuje się kulturą francuską i niemiecką - od Oświecenia po dzień dzisiejszy. Po otwierającym tom studium na temat stosunku filozofów Oświecenia do religii pojawiają się eseje m.in. o Fryderyku Nietzschem, Gershomie Sholemie, Walterze Benjaminie, Hannie Arendt i Mircei Eliadem. Autorka analizuje złożone związki literatury, filozofii i religii, na tle burzliwych przemian europejskiej (niekiedy też amerykańskiej) cywilizacji w dwóch ostatnich stuleciach.

Ewa Bieńkowska (1943) eseistka, członkini zespołu "Zeszytów Literackich" . Opublikowała m.in.: W poszukiwaniu królestwa człowieka. Niemiecka utopia sztki od Kanta do Tomasza Manna (1981).

"W stronę liberalnego ducha poszukiwań."

- Paweł Śpiewak