Sardanapal

Ryszard Przybylski
Sardanapal
  • Wydawnictwo Sic!
    Warszawa 2001 
    130 x 202
    167 stron
    ISBN 83-86056-90-8

"Nowa książka Przybylskiego - pisze Michał Paweł Markowski - to baśń o władzy. Jej temat może zdziwić. Jak to? Subtelny eseista pisze o władzy? Klasyk wadzi się z tyranią? A z drugiej strony tyle już powstało książek opisujących fenomen władzy, czy warto więc pisać o niej raz jeszcze? Odpowiedź tkwi w samym temacie, gdyż Przybylski nie przypadkiem pisze o Sardanapalu, tyranie, który nie istniał i tylko dzięki wyobraźni poetów i malarzy przeistoczył się w 'fakt wydarty nicości'. Bohaterem tej książki nie jest więc władza, lecz mit władzy, sytuacja człowieka, każdego z nas - wygnanego w 'świat tyranii i wyzysku'. Rozgrywka Przybylskiego z władzą i tyranią, to - jak zawsze u niego - rozgrywka ze światem, z którego nie ma wyjścia, z którego umknęła transcendencja".