Rozmowy ze Stanisławem Lemem

Tomasz Fiałkowski
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 1999
    400 stron
    oprawa: twarda
    ISBN 83-08-02940-X

U progu nowego stulecia i tysiąclecia, Stanisław Lem z fascynacją, ale i rosnącym niepokojem przygląda się światu, w którym jego proroctwa znalazły niespodziewanie rychłą realizację. W wielkiej rozmowie-rzece Tomasz Fiałkowski wędruje z Lemem po rozmaitych obszarach współczesności. Tematem jest zarówno współczesna nauka i cywilizacyjne konsekwencje praktycznego wykorzystywania jej odkryć, jak i media i techniki informatyczne, a także przemiany obyczajowe i polityczne, rozwój terroryzmu i niebezpieczeństwo niekontrolowanych konfliktów po załamaniu się sowieckiego imperium. Pisarz powraca także jeszcze raz do własnej biografii. Całość tworzy rozległą panoramę współczesnego świata.

Tomasz Fiałkowski (1955) krytyk literacki, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego "Tygodnika Powszechnego".