Religia. Encyklopedia PWN

pod red. prof. Tadeusza Gadacza i prof. Bogusława Milerskiego
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
  Warszawa 2001/2003
  Vol. I-IX + X: Religia. Encyklopedia PWN na CD
  168 x 238
  520 stron w każdym tomie
  ISBN 83-01-13414-3

To pierwsza na polskim rynku wydawniczym tak obszerna i specjalistyczna encyklopedia religii. Ułożone alfabetycznie hasła poświęcone zostały różnym aspektom religii, jej historycznym postaciom, związkom z życiem człowieka oraz próbom jej opisu i rozumienia. Zakresem tematycznym encyklopedia obejmuje zarówno wszystkie dziedziny badań nad religią (religioznawstwo, filozofię, teologię, socjologię, geografię, psychologię i pedagogikę religii), jak i dociekania interdyscyplinarne, ukazujące związki religii z polityką, sztuką, muzyką czy literaturą (np. religia i sacrum u Czesława Miłosza, Andrieja Tarkowskiego, Fra Angelico czy Jana Sebastiana Bacha). Czytelnik znajdzie w niej informacje dotyczące religii świata (pierwotnych i rozwiniętych), Kościołów i wyznań, ekumenizmu, nowych ruchów religijnych, herezji, ksiąg świętych, bogów, wydarzeń historycznych, symboliki i ikonografii, a także biogramy założycieli religii, reformatorów, mistyków, teologów oraz badaczy. Uwzględniając całość problematyki religioznawczej encyklopedia kładzie szczególny nacisk na zagadnienia związane z tradycją chrześcijańską (katolicyzmem, prawosławiem i protestantyzmem), informuje także o Dalekim Wschodzie i innych kulturach. Encyklopedia otrzymała prestiżową nagrodę "Nowych Książek" za 2003 rok dla redaktorów naukowych za opracowanie i koncepcję dzieła oraz udaną realizację.