Regiony wielkiej herezji i okolice

Jerzy Ficowski
Regiony wielkiej herezji i okolice
  • Fundacja Pogranicze
    Sejny 2002
    170 x 245
    522 strony
    ISBN 83-86872-37-3

Regiony wielkiej herezji i okolice to książka, która zawiera w jednym tomie wszystkie najważniejsze prace, które Ficowski poświęcił Schulzowi – począwszy od klasycznej, kilkakrotnie wznawianej monografii Regiony wielkiej herezji, poprzez kolejne tomy jego szkiców aż po najnowsze wypowiedzi, związane ze sprawą odkrycia, a następnie nielegalnego wywiezienia z Drohobycza do muzeum Yad Vashem sporządzonych przez artystę malowideł ściennych. W tym tomie Ficowski nie tylko z niezwykłą pieczołowitością odtwarza koleje losu Schulza, jego rodzinnego miasta i środowiska, w którym wzrastał, ale też interpretuje utwory literackie, polemizuje z wieloma pochopnymi sądami na temat pisarza, prostuje błędy, wyjaśnia nieporozumienia, wreszcie – prezentuje kolejne odkrycia, którymi są listy, rysunki, dzieła malarskie Schulza czy cała seria jego nieznanych wcześniej ozdobnych inicjałów. Książka jest prawdziwą „summą” wiedzy o Schulzu, jego życiu, dziełach i środowisku, w którym wzrastał. To bez wątpienia największe z dotychczas powstałych kompendium wiedzy o wielkim artyście z Drohobycza.

-
Jerzy Jarzębski

Jerzy Ficowski (ur. 1924), poeta, prozaik, eseista i tłumacz, najwybitniejszy w świecie znawca życia i twórczości Brunona Schulza; jego wieloletnim staraniom zawdzięczamy odnalezienie i ocalenie licznych prac malarskich i rękopisów tego pisarza.