Płeć śmierci

Jan Białostocki
Płeć śmierci
  • słowo/obraz terytoria
    Gdańsk 1999
    161 x 215
    194 strony
    ISBN 83-87316-72-5

Książka wybitnego historyka sztuki i humanisty Jana Białostockiego składa się z trzech szkiców poświęconych tematowi śmierci. Autor przedstawia w nich kolejno historię ujęcia tego tematu w ikonologii i malarstwie na przestrzeni wieków. Następnie zajmuje się zagadnieniem vanitas i dziejami obrazowania idei "marności" w poezji i sztuce. Ostatnie studium poświęcone jest motywom śmierci jako formom symbolicznym w sztuce XVIII i XIX wieku. Zbierając rozproszone szkice Białostockiego, książka stała się dużym wydarzeniem na rynku książki humanistycznej.

"Kiedy znalazłem wreszcie czas, by wziąć tę książkę w swoje ręce, cieszyłem się jak dziecko. Była to radość z pięknej rzeczy, bowiem Płeć śmierci Jana Białostockiego wydana jest kunsztownie, a ponad 80 reprodukcji zapewnia spacer przez dzieje sztuki."

- Krzysztof Górski

Jan Białostocki (1921-88) wybitny historyk, teoretyk i krytyk sztuki.