Przeprosić za wypędzenie?

Klaus Bachman, Jerzy Kranz (red.)
 • Znak
  Kraków 1998
  140 x 205
  314 stron
  oprawa: broszurowa
  ISBN: 83-7006-730-1

Jedną z białych plam w historiografii najnowszej był problem wysiedlenia Niemców po II wojnie światowej z obszarów tzw. Ziem Odzyskanych. Lata ostatnie pozwoliły zarówno spojrzeć na to zagadnienie od strony faktów i dostrzec w nim wciąż istotny problem polityczny, emocjonalny i moralny. Pierwsza część niniejszej książki zawiera obszerny wybór tekstów oficjalnych na temat tzw. "wypędzenia". Część druga przynosi plon debat i polemik, które na temat powojennych wysiedleń Niemców toczyły się ostatnio w prasie polskiej.