Preludium Zagłady

Jerzy Tomaszewski
  • Polskie Wydawnictwa Naukowe PWN SA
    Warszawa
    143 x 205
    339 stron
    ISBN 83-01-12609-4

Celem tej książki jest próba ukazania przebiegu wydarzeń, które doprowadziły do wypędzenia Żydów polskich z Niemiec oraz ich losów do chwili wybuchu II wojny światowej. Wygnanie ok. 17 tys. Żydów, obywateli polskich (tzw. "Polenaktion"), z Niemiec w końcu października 1938 r., było dla ofiar tej akcji nieoczekiwaną tragedią, a wśród współczesnych wywołało wstrząs, który dokumentują zwłaszcza ówczesne relacje prasowe polskie i zagraniczne.

Jerzy Tomaszewski (1930) historyk, profesor UW. Wykładał na uczelniach w Izraelu, USA, Anglii (Oxford), Niemczech.

"Cenny przyczynek do wiedzy o prześladowaniach Żydów przez hitlerowców."

- Słowo Żydowskie