Postscriptum

Witold Lutosławski
Postscriptum
  • Fundacja Zeszytów Literackich
    Warszawa 1999
    135 x 207
    128 stron
    ISBN 83-911068-0-2

Witold Lutosławski to jeden z najbardziej fascynujących artystów XX. Postscriptum to "wybór jego wypowiedzi o roli artysty oraz przeszłości, obecnej sytuacji i przyszłości sztuki. Książka jest starannie skomponowana, na wzór uprawianej przez Lutosławskiego formy łańcuchowej. W części I zebrane są fundamentalne wypowiedzi, składające się na swoiste credo artysty: Lutosławski mówi o swoim pojmowaniu muzyki, o zagadnieniu prawdy w dziele sztuki, o natchnieniu i o powinnościach kompozytora. W części II poglądy te przedstawione są bardziej szczegółowo. W części III Lutosławski mówi o swoich mistrzach, o wolności w sztuce, o ocenianiu dzieł i o komentowaniu muzyki." (K.M.)

"Twórczość artystyczna jest zadaniem. Jeśli przynosi się na świat jakieś talenty, to nie wolno ich traktować jako prywatnej własności. Jest to dobro powierzone, jakie trzeba zwrócić społeczeństwu, w którym się żyje."

- Witold Lutosławski