Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności

Grażyna Borkowska, Małgorzata Czermińska, Ursula Philips
  • słowo/obraz terytoria
    Gdańsk 2000
    163 x 225
    218 stron
    ISBN 83-87316-74-1

Przewodnik jest pierwszą pracą przedstawiającą panoramę twórczości polskich autorek, piszących na przestrzeni dziewięciu stuleci - od średniowiecza po koniec XX wieku. Może on służyć wszystkim zainteresowanym kwestią kobiecą oraz tym, którzy szukają syntetycznych, przekrojowych ujęć różnych zjawisk kultury. "(...) piśmiennictwo oglądane od strony kobiet tworzy jakąś inną historię polskiej literatury. Jej osią nie jest wcale, jak można by się spodziewać, autobiografizm i autoekspresja, ale napięcie między prywatnością a życiem publicznym, bolesne ścieranie się kobiecego 'ja' i świata, spór o granice własnej wolności, o możność poznawania i tworzenia, o prawo do szczęścia. Jest coś niepokojącego w łatwości zapominania. Jest coś krzepiącego w odkrywaniu wspólnoty" - piszą autorki.

Grażyna Borkowska jest historykiem literatury i krytykiem literackim, jedną z pierwszych badaczek polskiego pisarstwa kobiet; Małgorzata Czermińska jest profesorem na Uniwersytecie Gdańskim; Ursula Philips - slawistką z London University.