Oswojona rewolucja

Anna Wolff-Powęska
 • Instytut Zachodni
  Poznań 1998
  145 x 205
  419 stron
  oprawa: miękka
  ISBN: 83-85003-96-7, PL ISSN 0867-2563

Książka stanowi owoc wieloletnich zainteresowań autorki procesami przechodzenia od dyktatury do demokracji społeczeństw europejskich. Trud demokratyzacji państwa i społeczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej ukazany został na tle odchodzenia od dyktatury krajów pofaszystowskich po II wojnie światowej i państw południowoeuropejskich w latach siedemdziesiątych. Prezentacja doświadczeń transformacji pozwala przybliżyć skomplikowany charakter, prawidłowości i specyfikę przeobrażeń demokratycznych w Polsce, byłej NRD, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Anna Wolff-Powęska - historyk idei, dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Badaczka dziejów niemieckiej myśli politycznej. Zachęta do pogłębionej dyskusji o historycznych przemianach w Europie ("Welt-Trends")