Odyseja wychowania

Maria Janion i Maria Żmigrodzka
  • Wydawnictwo AUREUS
    Kraków 1998
    140 x 215
    424 strony
    ISBN 83-87887-01-3

Czym byłaby niemiecka literatura, gdyby nie było Wilhelma Meistra? To pytanie wprawia w zdumienie. Dla polskiej kultury jest jednak nie bez znaczenia, ostatnie pełne tłumaczenie klasycznej Bildungsroman Goethego pochodzi z roku 1893. Maria Janion i Maria Żmigrodzka przypominają zapomnianą tradycję w roku 1999, roku Goethego i prezentują swoje widzenie klasyka: czytają Wilhelma Meistra przez Husserla, Heideggera i Thomasa Manna jako "nowożytną tragedię jednostki, starcie między indywidualizmem i determinizmem". Centrum myślenia stanowi osobowość. "Miejsce człowieka wyznacza jego przyłączenie do łańcucha istnienia wielu pokoleń. Wyrzekając się demonicznej rywalizacji z bogami człowiek odnajduje sens swojej egzystencji w świadomym związaniu się z równym sobie."

Maria Janion (1926) historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wybitna znawczyni romantyzmu. Maria Żmigrodzka (1922) historyk literatury polskiej, badaczka romantyzmu, profesor w Instytucie Badań Literackich.

Znakomite wprowadzenie do zagadnień oświeceniowego i romantycznego pojmowania edukacji i wychowania. (Jacek Rabus)