Od Berdyczowa do Lafitów

Jerzy Stempowski
  • Czarne
    Wołowiec 2001
    544 strony
    135 x 210
    ISBN 83-87391-36-0

Ten tom esejów da czytelnikowi szansę poznania utworów należących bez wątpienia do kanonu literatury polskiej XX wieku, m.in. należący już do klasyki polskiej diarystyki Dziennik podróży do Austrii i Niemiec z roku 1945. Plan książki Od Berdyczowa do Lafitów został ułożony przez eseistę u schyłku życia. Nie ukazała się jednak w projektowanym kształcie.