Obraz osobliwy

Joanna Tokarska-Bakir
Obraz osobliwy
 • Universitas
  Kraków 2000
  140 x 203
  490 stron
  67 ilustracji
  ISBN 83-7052-773-6

Praca jest dowodem nowego myślenia w badaniu kultury polskiej. Cel badawczy stawiany przez autorkę to poznawanie i "oswajanie obcości" kultury ludowej. Kultura ludowa jest tu rozumiana zarówno jako tradycyjna, wiejska, ale również jako folklor miejski. Autorka dąży do ukazania głębokiego sensu, który widzi w tej kulturze popularnej jej uczestnik. Praca przynosi interesujące odesłania i omówienia poglądów Heideggera, Gadamera oraz twórczości eseistycznej Miłosza. Pomyślana jako pierwsza część dyptyku o "wielkich i małych opowieściach", książka poświęcona jest gruntownemu omówieniu tak zwanego "obrazu prawdziwego" (veraikonu) i jego funkcjonowaniu w kulturze.

Joanna Tokarska-Bakir (ur. 1958) antropolog kultury i etnolog, adiunkt w Katedrze Etnoligii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.