Moje słuszne poglądy na wszystko

Leszek Kołakowski
Moje słuszne poglądy na wszystko
  • ZNAK
    Kraków 1999
    125 x 195
    ISBN 83-7006-803-0

Tom przynosi zbiór esejów z lat 80. i 90. Odnajdujemy tu tematy podejmowane z właściwą Autorowi błyskotliwością, prostotą i głębią: gdzie szukać źródeł myślenia utopijnego; jakie są związki pomiędzy ideami kształtującymi nowożytność: racjonalizmem, historyzmem, nihilizmem, relatywizmem i fundamentalizmem; jakie są podstawy moralnej pewności; jakie związki zachodzą pomiędzy prawdą, demokracją i wolnością; skąd pochodzi zło w dziejach; co wynika z rozpadu komunizmu? Przez całą książkę przewija się pytanie o sytuację chrześcijaństwa i o związki między religią a cywilizacją, w jakiej żyjemy.