Mityczna przestrzeń naszych uczuć

Ryszard Przybylski
Mityczna przestrzeń naszych uczuć
  • Sic!
    Warszawa 2002
    123 x 195
    188 stron
    ISBN 83-88807-11-0

Ryszard Przybylski w Mitycznej przestrzeni naszych uczuć pozwala nam znaleźć się w innym świecie. Dziwnie niemasowym, ale dla każdego zrozumiałym świecie poezji, czyli uczuć. Głosi wieczność poezji wobec nietrwałości polityki, wieczność mitu wobec znikania w niepamięci kolejnych anegdot życia, a także wieczność uczuć wobec nietrwałości bytu. Przewodnikami po tej wiecznej przestrzeni są: Anna Achmatowa, Osip Mandelsztam, Jarosław Iwaszkiewicz, Josif Brodski, Tadeusz Różewicz. Wszyscy oni wraz z autorem pochodzą z tej "pierwszej" Europy, kiedyś wspólnej, w której tradycje kultury antycznej już w kołysce naznaczały każdego poetę. Ułatwiały mu wyrażanie uczuć za pomocą odniesień do znanych imion i fabuł, ale i utrudniały, narzucając piętrowe, zakodowane znaczenia. Przynajmniej tak by się wydawało większości dzisiejszych czytelników. Właściwie tekst Przybylskiego mówi, czym naprawdę jest literatura - nie tylko wątkiem życia, nie tylko lirycznym wyznaniem, powtarzaniem starożytnego wzoru czy samym odkryciem. Wszystko to naraz w niej się może znaleźć, nie wyczerpując całości. Dlaczego książki Przybylskiego są dla czytelników tak pociągające? W dużej mierze dlatego, że cechuje je subiektywizm. Spotykamy się w nich nie tylko z osobistymi przeżyciami poetów, lecz także z własnym doznaniem autora. Jego przeżycia poświadczają prawdziwość przedstawionego świata nawet wtedy, gdy zdarzy się nam nie zgodzić z jakąś poszczególną tezą. Wielka erudycja Przybylskiego objawia się w meandrycznych i często zaskakujących rozważaniach. W Mitycznej przestrzeni naszych uczuć spotykamy się z urzeczeniem i niezrozumieniem, z wielką miłością i zerwaniem. To studia o umieraniu uczuć i o ich odradzaniu się w kolejnych interpretacjach mitu.

- Małgorzata Baranowska