Mikrologi ze śmiercią

Przemysław Czapliński
Mikrologi ze śmiercią
  • Biblioteka Literacka Poznańskich Studiów Polonistycznych
    Poznań 2001
    144 x 205
    220 stron
    ISBN 83-88176-11-0

Przemysław Czapliński, jeden z najwybitniejszych krytyków polskich ostatnich lat, znawca i komentator prozy, napisał książkę, która różni się wyraźnie od innych jego dzieł krytycznych. To książka o motywie śmierci w literaturze polskiej począwszy od wierszy Józefa Czechowicza, skończywszy zaś na Domu dziennym, domu nocnym Olgi Tokarczuk. Po drodze traktuje Czapliński o zjawiskach tak od siebie odmiennych, jak poezja Stanisława Grochowiaka i Zbigniewa Herberta, proza socrealistyczna Kazimierza Brandysa, powieści inicjacyjne Tadeusza Konwickiego, Katar Stanisława Lema, opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i proza lat dziewięćdziesiątych. Zachwyca w tej książce nie tylko zakres analitycznych umiejętności autora, który do różnych książek różne dobiera klucze, ale przede wszystkim precyzja i dociekliwość interpretacji, dzięki której poprzez motywy śmierci docieramy do tego, co najważniejsze w wizerunku pisarzy i literackich epok.

-
Jerzy Jarzębski