Malarstwo i rzeźba Żydów polskich W XIX I XX wieku

Jerzy Malinowski
 • Wydawnictwa Naukowe PWN
  Warszawa 2000
  203 x 293
  434 strony
  554 ilustracji
  ISBN 83-01-13178-0

Książka Jerzego Malinowskiego jest pierwszym zarysem historii nowoczesnego malarstwa, grafiki i rzeźby Żydów polskich. Tom poświęcono sztuce żydowskich środowisk w Polsce, a także twórczości artystów pochodzących z ziem litewsko-białoruskich oraz artystów z Polski, działających w Berlinie przed I wojną światową. Szczególną uwagę autor poświęcił interpretacji dzieł sztuki, ich symbolice oraz związkom z ideologiami politycznymi i społecznymi. Szeroko została omówiona twórczość wybitnych malarzy i rzeźbiarzy.

Zapewne każdy, kto weźmie do ręki książkę Jerzego Malinowskiego, będzie zaskoczony rozległością zjawiska. To już nie dziesiątki, ale setki nazwisk malarzy, rzeźbiarzy, grafików, których życie i działalność przerwane zostały z Treblince, Oświęcimiu, w okupacyjnych gettach Warszawy i Białegostoku. Zdumienie budzi też fakt, że mimo zagłady narodu zachowało się tak wiele dokumentów jego ingenium. (Przemysław Trzeciak)


Jerzy Malinowski historyk sztuki, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.