Listy

Jerzy Stempowski
  • Fundacja Zeszytów Literackich
    Warszawa 2000
    134 x 207
    234 strony
    ISBN 83-911068-1-0

Jerzy Stempowski był już przed wojną legendą, jako człowiek nie mniej niż jako pisarz. Na emigracji jego autorytet uległ jeszcze wzmocnieniu. Stał na uboczu, ale z jego zdaniem liczyli się wszyscy [...]. To chyba pasja rozmowy-dialogu powoduje, że Stempowski jest uważany za najwybitniejszego polskiego epistolografa XX wieku. (Wojciech Karpiński) Zadomowiony od dziecka w klasykach łacińskich i francuskich, będący u siebie nie tylko w tym ostatnim Paryżu, na który się zżymał, ale i dawnym, tej stolicy świata. A także w Niemczech, w Austrii i nawet w Belgradzie, którego historię także odkrywał. W ziemi berneńskiej, którą tyle razy przemierzał, odkrywał ślady dawnych gościńców. Był jak gdyby po imieniu z wszystkimi drzewami w swoich wędrówkach "niespiesznego przechodnia". Był Europejczykiem jak niewielu nawet z jego i następnego pokolenia, a jednak w szumie tych wszystkich rzek, w które się wsłuchiwał, słyszał szum Dniestru. Był "stamtąd", ale od początku i aż do końca, był zawsze "stąd". I najbardziej "stąd" był i został w swoich listach. (Jan Kott)