Leśmian

Jarosław Marek Rymkiewicz
Leśmian
  • Wydawnictwo Sic!
    Warszawa 2001
    135 x 205
    448 stron
    ISBN 83-86056-95-9

Dzieło Leśmiana jest - zdaniem wielu - najwspanialszym osiągnięciem polskiej sztuki słowa. Wyrastając z symbolizmu, z zauroczenia fantastyką, z klechd ludowych różnych kultur, głosił bliskie awangardom XX wieku idee swoistości języka poetyckiego, który powinien różnić się od słów potocznych. Potrafił archaizmy oraz wyrazy gwarowe tak dobierać, by ocalić to samo brzmienie, które słyszymy w jego neologizmach (dlatego charakterystyczne wyrażenia z jego wierszy nazywane są "leśmianizmami"). Jedną z niepowtarzalnych cech języka tej poezji jest integralne złączenie zadumy i humoru, unia powagi i śmiechu. "Kto chciałby dowiedzieć się czegoś o Leśmianie - pisze autor Encyklopedii - nie będzie zawiedziony. W książce jest całość naszej obecnej wiedzy o najważniejszych wydarzeniach w życiu Leśmiana - całość, jak zawsze w takich wypadkach, niecała, ale akurat tak niecała, jak niecała jest nasza wiedza o życiu każdego człowieka. W książce kryją się również - poza wieloma informacjami rzeczowymi - domysły, przypuszczenia, a nawet ryzykowne hipotezy, a więc różne rzeczy, których w encyklopediach raczej się nie spotyka".