Lekcja pisania

Monika Sznajderman (red.)
 • Czarne
  Wołowiec 1998
  123 x 195
  199 stron
  oprawa: miękka
  ISBN: 83-87391-03-4

Na książkę składają się teksty dwudziestu wybitnych współczesnych prozaików i poetów polskich: Wisławy Szymborskiej, Julii Hartwig, Ludmiły Marjańskiej, Hanny Krall, Olgi Tokarczuk, Henryka Grynberga, Jerzego Pilcha, Stefana Chwina, Janusza Andermana, Marcina Barana, Andrzeja Sosnowskiego, Krzysztofa Jaworskiego, Krzysztofa Siwczyka, Krzysztofa Marii Załuskiego, Jarosława Klejnockiego, Krzysztofa Myszkowskiego, Pawła Dunin-Wąsowicza, Krzysztofa Vargi, Krzysztofa Koehlera, Andrzeja Stasiuka. Jest to swoisty "podręcznik" pisania prozy i poezji. Autorzy opowiadają o swoich doświadczeniach, opisują metody, jakimi posługują się w pracy i próbują dociec, czy pisania można się nauczyć. Rzecz dla wszystkich zainteresowanych literaturą - w praktycznym i teoretycznym sensie.