Legenda Kościuszki

Bolesław Oleksowicz
Legenda Kościuszki
  • słowo/obraz terytoria
    Gdańsk 2000
    166 x 225
    302 strony
    ilustracje

Równolegle do tragicznych dla Polski wydarzeń, począwszy od utraty niepodległości w 1795 roku powstawała inna "historia", bez której faktyczna historia wydawałaby się jeszcze straszliwsza i bardziej złowróżbna. Ową inną historię tworzyły legendy o bohaterach-męczennikach za sprawę narodową. Jednym z nich był Tadeusz Kościuszko - "ukochany Naczelnik", "wskrzesiciel wolności", " narzędzie Boga" - którego postać stała się przedmiotem kultu w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu od biografii, która fakty z życia postaci wyjaśnia przez związki czasowe i przyczynowe, legenda ma strukturę nieciągłą. To raczej słownik gestów, sytuacji, zachowań, dających się układać w różne sekwencje. Funkcje materialnych desygnatów wartości opisujących legendarne postaci przejmują: pukiel jego włosów, strzępek koszuli, tabakierka, brzytwa, łóżko, na którym umarł, kopia siodła - wszystkie opatrywane emocjonalną sygnaturą i o tym traktuje ta książka.

Bolesław Oleksewicz (ur. 1951), historyk literatury, interesuje się pograniczem oświeceniowo-romantycznym i romantyzmem, a zwłaszcza legendotwórstwem poetyckim i literackim przekształcaniem biografii.