Labirynt nad morzem

Zbigniew Herbert
Labirynt nad morzem
  • Fundacja Zeszytów Literackich
    Warszawa 2000
    135 x 207
    212 stron
    ISBN 83-911068-3-7

Labirynt nad morzem to zbiór szkiców Zbigniewa Herberta z podróży do Grecji, do źródeł naszej cywilizacji. Wraz z Barbarzyńcą w ogrodzie i Martwą naturą z wędzidłem tworzy trylogię - niezwykłą opowieść o sztuce Południa i Północy, od antyku do czasów współczesnych. Te szkice można czytać na wiele sposobów. "Co innego znajdzie w nich amator historii starożytnej, co innego wielbiciel eseistyki Herberta. Ten ostatni pobiera - w trakcie lektury - zwięzłą lekcję patrzenia i pisania" (Barbara Marciniak). "Jeszcze raz ujawniają się w tej prozie i potwierdzają znane skądinąd cechy pisarstwa Herberta: wszechstronna erudycja, klarowna precyzja wykładu i dyscyplina języka, poetyckość i ironia, współczucie i pokora, stałe - mimo wszelkich szaleństw, zbrodni i pokus władzy - poszukiwanie harmonii i ładu." (Janusz Szuber)

Między światłem i cieniem ostra, diamentem wyrysowana linia, bez całej gamy szarości i półcieni, znanych z krajów Północy. Grecy pokrywali kamienie swoich świątyń malowidłami, aby nie oślepnąć. Ale zanim ich sanktuaria podniosły się w słońcu, serce Grecji biło pod ziemią. (...) Będzie to próba opisania krajobrazu i tego, co zeń wydaje się bezpośrednio wynikać."
(Zbigniew Herbert, Labirynt nad morzem)