Księga listów

Bruno Schulz
Księga listów
 • Słowo/obraz terytoria
  Gdańsk 2002
  225 x 170
  374 strony
  16 ilustracji
  ISBN 83-88560-34-4

Księga listów – to pierwsze pełne wydanie odnalezionych listów Schulza, wzbogacone o mniej liczne zachowane listy pisane do niego przez przyjaciół i współpracowników, bogate komentarze, przypisy i materiał ikonograficzny. Książkę opracował najwybitniejszy znawca biografii i dzieła drohobyckiego artysty, Jerzy Ficowski. Epistolografia Schulza jest cenna z kilku powodów. Po pierwsze, jest niezwykle ważnym świadectwem jego twórczo produktywnych relacji z innymi ludźmi, pełnych emocji i wewnętrznego zaangażowania poszukiwań „wspólników do przedsięwzięć odkrywczych”, jak pisał w liście do Tadeusza Brezy. Po drugie, na pustyni po wielkiej wojnie i po zamordowanym narodzie żydowskim stanowi bezcenne świadectwo biograficzne, pozwalające zrekonstruować niektóre fakty z życia artysty i jego otoczenia. Po trzecie, jest dokumentem o dużej wartości literackiej, zwłaszcza że proza Schulza wywodziła się z poetyckich (nie zachowanych, niestety) listów pisanych do przyjaciółki, Debory Vogel. Dodatkowym wątkiem Księgi listów jest historia odnalezienia poszczególnych manuskryptów, których zbiór narastał powoli dzięki poszukiwawczej pasji i detektywistycznych zdolności Jerzego Ficowskiego. Ten bezlitośnie przetrzebiony przez wojnę i Holokaust tom listów jest jednym z najważniejszych pomników polskiej epistolografii.

- Jerzy Jarzębski