Król mrówek

Zbigniew Herbert
Król mrówek
  • Wydawnictwo a5
    Kraków 2001
    150 x 210
    152 strony
    ISBN 83-85568-49-2

Zbigniew Herbert pisał tę książkę przez ostatnie dwadzieścia lat życia i nie zdołał jej ukończyć. Do druku przygotował ją Ryszard Krynicki na podstawie zachowanych maszynopisów i notatek autora. Część z nich ukazała się w amerykańskim wydaniu książki (The Ecco Press, 1999). Osnute na motywach mitologii greckiej (i niekiedy rzymskiej) utwory zawarte w Królu mrówek wyrastają z trwającej całe życie fascynacji Herberta cywilizacją i kulturą antyczną. Traktując o motywach mitologicznych, odnoszą się one do doświadczeń człowieka XX wieku, tworząc książkę jak najbardziej współczesną.

"Historie bogów, które opowiada Herbert w Królu mrówek, mogą się zdarzyć także zwykłym zjadaczom chleba. Co więcej - one się zdarzają."
- Aleksander Kaczorowski