Krajobraz z czerwonym słońcem

Arkadiusz Pacholski
  • Sztuka i Rynek
    Kalisz 2001
    140 x 216
    39 strony
    ISBN 83-913102-7-2

To tren poświęcony wymordowanym kaliskim Żydom, ale stanowi też dużo więcej: ogólną refleksję na temat stosunku polskiej społeczności do tego, co się stało na jej oczach, na temat różnych postaw wobec Zagłady.

To refleksja pełna bólu i samokrytycyzmu, refleksja pisarza, który jest świadom, że do jego obowiązków należy również wypowiadanie opinii gorzkich, nie mogących u sporej liczby czytelników liczyć na poklask. (Michał Głowiński)


Arkadiusz Pacholski (ur. 1969) historyk, dziennikarz i eseista. Autor trzech książek, publikuje w pismach kulturalnych, laureat Nagrody Kościelskich.