Kompleks wypędzenia

Włodzimierz Borodziej, Artur Hajnicz (red.)
 • Znak
  Kraków 1998
  140 x 205
  506 stron
  oprawa: broszurowa
  ISBN: 83-7006-666-9

Polacy są narodem szczególnie dotkniętym skutkami ostatniej wojny, a w szczególności konsekwencjami decyzji wielkich mocarstw o zmianie granic i wynikłymi stąd przesiedleniami. Tym ważniejsza jest dla nas konfrontacja naszych wyobrażeń o wysiedleniach Niemców z tzw. Ziem Odzyskanych z obrazem dominującym w Niemczech. Ma to również zasadnicze znaczenie dla ostatecznego pojednania polsko-niemieckiego, tak ważnego wobec polskich aspiracji europejskich, które Niemcy aktywnie popierają. Tali cel miała konferencja zorganizowana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, której pokłosie zawiera niniejszy tom.