Jak by to powiedzieć... Rozmowy z Krystianem Lupą

Krystyna Gonet
Jak by to powiedzieć... Rozmowy z Krystianem Lupą
  • Wydawnictwo Krakowskie
    Kraków 2002
    150 x 212
    224 strony
    ISBN 83-88203-23-1

Ta książka będzie szokiem dla każdego, komu zdarzyło się obcować z pisarstwem Krystiana Lupy. Kto przedzierał się przez dżunglę myśli celowo nierozplątywanych, pozostawianych w nieplewionym kształcie. Takie logoreiczne wywody widzowie Lupy otrzymują za każdym razem w programach; są to wyimki z gigantycznego dziennika, w którym reżyser od lat spisuje swe asocjacje, uważając je wręcz za dzieło życia, ważniejsze od teatru. Tym większym szokiem jest ta książka – zapis przyjacielskiej rozmowy z Krystyną Gonet. Nade wszystko dlatego, że Lupa mówi w niej jasnym, krystalicznie przejrzystym głosem o niezwykle skomplikowanych sprawach. Głównie o samopoznaniu. Wraz z parą rozmówców odbywamy fascynującą wycieczkę po współczesnym człowieku, od stóp do głów: od potrzeb mitotwórczych (palących w dobie rozsypujących się więzi religijnych) po intymne sublimacje erotyczne. Lupa jest przewodnikiem doskonałym: zdaje się całkowicie wyzbyty pruderii. Potrafi wymijać stereotypy i maski, pokazywać – także na sobie samym! – również wstydliwe strony dzisiejszego homo sapiens. Prowadzi go to jednak nie do łatwych konstatacji, lecz do nieskończonego komplikowania obrazu, wnikania w głąb sprzeczności konstruujących ludzką naturę. Książka Krystyny Gonet udowadnia lepiej niż cokolwiek, że właśnie Lupa jest szczególnie predestynowany do podejmowania – w poszukiwaniu odpowiedzi – ryzykownych i bynajmniej nie gwarantujących sukcesu wypraw.

-
Jacek Sieradzki

Krystian Lupa (ur.1943) reżyser teatralny, choć mówi się o nim, że jest kimś więcej niż reżyser: jego przedstawienia sytuują się na pograniczu teatru i życia. Zasłynął poetyckimi adaptacjami niemieckiej prozy modernistycznej: Musila, Rilkego, Bernhardta i Brocha. Zyskuje coraz większy europejski rozgłos, jego przedstawienia pokazywane są w Hamburgu, Paryżu, Barcelonie i Edynburgu.