Inne abecadło

Czesław Miłosz
Inne abecadło
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 1998
    145 x 205
    200 stron
    ISBN: 83-08-02831-4

Jest to swoista kontynuacja Abecadła Miłosza. Inne abecadło to osobisty zbiór opowieści, medytacji, małych esejów. Mistrz wskazuje w nim możliwość znalezienia wewnętrznej harmonii, sposoby ułożenia się ze światem, który dla tego pisarza jest zawsze "nieobjęty", wielowymiarowy, przeniknięty tajemnicą. Książka przyciąga stylem gawędy, wyznania, mądrej, głębokiej refleksji - takie książki należą dziś do rzadkości.

"Odczuwamy naszą przemijalność i śmiertelność jako gwałt nam zadany. Tylko Raj jest prawdziwy, świat jest nieprawdziwy i tylko na tymczasem."
Czesław Miłosz, Inne abecadło

"Nowa książka Czesława Miłosza jest poezją udającą prozę, ba! udającą alfabetyczny zbiór wiedzy. Jest to wiedza Adama wygnanego z raju, ale szukającego dróg powrotu".
- Helena Zaworska