Historia muzyki polskiej

Józef M. Chomiński, Krystyna Wilkowska-Chomińska
Historia muzyki polskiej
  • Państwowe Wydawnictwo Muzyczne
    Kraków t. I 1995, t. II 1996
    format: B5
    t. I 226 stron, t. II 229 stron
    ISBN: 83-224-0463-8

Książka obejmuje dzieje muzyki polskiej od zarania do współczesności, w ścisłym powiązaniu z muzyką zachodnioeuropejską i na tle ogólnych przemian kulturowych. Ma charakter syntezy, a zarazem nowocześnie pomyślanego podręcznika. Wypełnia dotkliwą lukę w muzykologicznym piśmiennictwie o charakterze teoretyczno-dydaktycznym. Wśród licznych, dostępnych na rynku publikacji tego typu od kilkudziesięciu lat brakowało właśnie historii muzyki.

Cz. 1: Średniowiecze /Na przełomie średniowiecza i renesansu/ Renesans/ Barok/ Oświecenie i klasycyzm/ Przedświt romantyzmu.
Cz. 2: Romantyzm/ Młoda Polska/ Zmiana orientacji artystycznej/ Muzyka po odzyskaniu niepodległości 1918-1939; 1939-1945/ Muzyka polska po II wojnie światowej/ Muzyka polska po 1956.