Historia i kultura Żydów polskich

Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska
Historia i kultura Żydów polskich
  • WSiP
    Warszawa 2000 
    169 x 247
    400 stron
    ISBN 83-02-07813-1

Słownik zawiera ponad 800 haseł (w tym ponad 300 biogramów) poświęconych Żydom zamieszkującym ziemie Rzeczypospolitej. W ograniczonym zakresie omawia też zagadnienia uniwersalne, dotyczące społeczności żydowskiej na całym świecie (podstawowe pojęcia judaizmu, współczesne państwo Izraela). Jego zakres tematyczny wyznaczają trzy wzajemnie przenikające się obszary zagadnień: religia, historia społeczna i gospodarcza, twórczość. Judaizm został przedstawiony w jego tradycyjnych przejawach, takich jak legendy, obyczaje, obrzędowość, stroje, potrawy. Przedstawiono dzieje osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich, stosunki polsko-żydowskie, wreszcie zagładę i epizody historii powojennej oraz dokonania Żydów polskich w nauce, literaturze, teatrze, filmie, w sztukach plastycznych, muzyce.