Herbert

Jacek Łukasiewicz
Herbert
  • Wydawnictwo Dolnośląskie
    Wrocław 2001
    140 x 196
    260 stron
    ISBN 83-7023-889-0

Twórczość, a zwłaszcza postać Zbigniewa Herberta stanowią jeden z najważniejszych i zarazem najtrudniejszych aspektów badawczych polskiej literatury powojennej. Na wizerunek tego wielkiego poety, eseisty i dramaturga pada światło ogromnej liczby opracowań, za każdym razem wydobywające inny rys jego talentu i osobowości. Najnowszą monografię autora Barbarzyńcy w ogrodzie Jacek Łukasiewicz rozpoczyna od Lwowa, gdzie poeta się urodził, podkreślając znaczenie ducha tego miasta dla kształtowania się wrażliwości młodego człowieka. Doskonale pokazuje gorzkie lekcje zmiany lwowskich okupantów: najpierw niemieckich, potem sowieckich, pisze o czasach krakowskich, toruńskich i warszawskich studiów poety, ukazuje czasy odwilży, towarzyszącą Herbertowi atmosferę administracyjnych szykan ze strony aparatu PRL, starając się właśnie przez nie spoglądać na twórczość poety. Dokładnie i przenikliwie udokumentowuje podróże, na kanwie których Herbert reinterpretuje i uwspółcześnia mity – stwarzając własnego bohatera. Indywidualny i uniwersalny Pan Cogito pozostanie w tej poezji aż do końca. W ostatnich partiach publikacji poświęcone zostały miejscu historii w życiu i twórczości Herberta, a także jego chorobie i śmierci.

- Piotr Łuszczykiewicz