Günter Grass i polski Pan Kichot

Maria Janion
Günter Grass i polski Pan Kichot
  • słowo/obraz terytoria
    Gdańsk 1999
    140 x 225
    280 stron
    ISBN 83-87316-44-X

Tom jest wynikiem fascynacji Marii Janion twórczością Güntera Grassa. Znawczyni i badaczka duszy romantycznej i polskiej mentalności od lat czyta i komentuje dzieło urodzonego w Gdańsku niemieckiego pisarza. Czasem też wchodzi z nim w dialog bezpośredni. Przygotowana przez nią książka rozpoczyna się od zapisu rozmowy z Grassem, która odbyła się podczas jednego z jej seminariów w 1981 roku w Gdańsku.

"Książka Günter Grass i polski Pan Kichot pokazuje, że powiódł się projekt Marii Janion uczynienia z pisarza "brakującego ogniwa literatury polskiej".(...) Żaden z niemieckich pisarzy nie rozumie i nie zna Polaków tak jak Günter Grass, ale żaden też nie jest tak dobrze u nas rozumiany i tak wielbiony."

- Mariusz Cieślik