Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty

Zbigniew Osiński
Grotowski. Źródła, inspiracje, konteksty
  • słowo/obraz terytoria
    Gdańsk I 1998, II 2008
    225 x 165
    412 stron
    ISBN 83-87316-06-7

Najnowsza i zarazem najobszerniejsza monografia życia i twórczości Jerzego Grotowskiego, jednego z wielkich reformatorów teatru dwudziestowiecznego. Książka zawiera bogaty materiał ikonograficzny, wiele unikatowych fotografii oraz rysunków autorstwa Grotowskiego. Zbigniew Osiński śledzi w niej genezę rewolucyjnych poglądów reżysera, ich ewolucję oraz związki z rozmaitymi prądami kulturowymi i filozoficznymi. Książka pokazuje również wpływ, jaki Dzieło Jerzego Grotowskiego wywarło na współczesne teatry alternatywne oraz reżyserów burzących teatralne stereotypy.

Zbigniew Osiński (1939) profesor UW, teatrolog, wydawca, dyrektor artystyczny i naukowy Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych we Wrocławiu.