Droga do mniejszego zła

Andrzej Paczkowski
Droga do mniejszego zła
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2001
    124 x197
    332 strony
    ISBN 83-08-03174-9

Andrzej Paczkowski, znakomity historyk najnowszych dziejów Polski, starł się z jednym z najtrudniejszych tematów w powojennych dziejach naszego kraju. Jak pokazują badania opinii publicznej zasadność wprowadzenia stanu wojennego przed dwudziestu laty dzieli dziś niemal po połowie polskie społeczeństwo. Wynika z tego, że decyzje, które zapadły w dniach poprzedzających 13 grudnia, nie są obecnie łatwe do interpretacji i oceny. Pomimo tego prof. Paczkowski pokusił się o napisanie monografii tego wydarzenia tytułując je Droga do mniejszego zła. Strategia i taktyka obozu władzy, lipiec 1980 - styczeń 1982. Autor dotarł do niedawno odtajnionych archiwów polskich ośrodków władzy i skonfrontował je z zawartością archiwów części byłych państw Układu Warszawskiego, by móc podważyć lub podzielić koronny argument obrońców zasadności wprowadzenia stanu wojennego - czyli niebezpieczeństwa interwencji obcych wojsk na terytorium Polski. Książka opisuje i analizuje także to, jak komunistyczne władze widziały i oceniały sytuację - zarówno wewnętrzną, jak i międzynarodową - w roku 1981, i jak na nią reagowały. Monografia daje więc nam - czytelnikom pełen przegląd dokumentów dotyczących genezy 13 grudnia, dostępnych dla historyków zajmujących się tym problemem. Możemy tylko wspólnie z autorem żałować, że jeszcze nie wszystkie archiwa otworzyły swoje podwoje, przez co jeszcze wiele pytań nie znalazło odpowiedzi, czego wyrazem są znaki zapytania, jakie niesie ze sobą książka prof. Paczkowskiego. Powinna stać się ona obowiązkową lekturą dla wszystkich tych, którzy o wydarzeniach z 13 grudnia chcą wypowiadać swoje opinie i sondy, szczególnie publicznie.

- Damian Korostyński