Deska

Mieczysław Porębski
  • Murator
    Warszawa 1997
    210 x 285
    232 strony
    ISBN: 83-904692-7

Deska. Chciałbym aby kiedyś profesor Mieczysław Porębski napisał mały esej o biednym przedmiocie poświęcona jest twórczości Tadeusza Kantora. Książka zbudowana jest z trzech części. W części pierwszej Świadectwa zgromadzono teksty Porębskiego o Tadeuszu Kantorze, którym towarzyszą pisane współcześnie wyjaśnienia i uzupełnienia, a także wybór prywatnej korespondencji, ilustrujący klimat epoki i okoliczności powstania wielu dzieł Kantora. Część druga Rozmowy ma bardziej osobisty charakter. Jest to zapis spotkań dwóch osobowości - Mistrza i jego wnikliwego Egzegety. Wspomnienia pełne są nieznanych szczegółów historycznych i anegdot. Część trzecia Komentarze stanowi podsumowanie badań i przemyśleń Porębskiego na temat sztuki Kantora, analizę jego twórczości i postawy artystycznej. Książka ma charakter nietypowej bibliografii, jest plastycznym portretem artysty, Tadeusza Kantora. Ukazuje ewolucję jego sztuki, zwraca uwagę na problem przestrzeni, dziedzictwo symbolu i prywatną mitologię artysty.

"Przyszło mi dzisiaj pisać, układać książkę o Tadeuszu Kantorze. Artyście, któremu towarzyszyłem (niezbyt wiernie, ale wytrwale) w tym, co robił przez z górą pół wieku. Zobowiązania? Z pewnością tak. Ale i potrzeba przemyślenia tego, kim był, co nam po sobie, odchodząc pozostawił. To, że nie napiszę jego biografii było dla mnie od początku oczywiste. Wszystko, co po nim pozostało jest rozproszone, podzielone, niepełne. W tej sytuacji postanowiłem, że będzie to książka o jednym tylko "szczególe" o DESCE, bo takie właśnie życzenie wyraził mimochodem sam artysta."

- Mieczysław Porębski

Książka była nominowana do literackiej nagrody Nike'98.