Chwile oderwane

Konstanty A. Jeleński
Chwile oderwane
  • Czytelnik
    Warszawa
    ISBN: 83-07-02690-3

Wybór esejów i not poświęconych najwybitniejszym twórcom polskiej literatury współczesnej - m.in. Witoldowi Gombrowiczowi i Czesławowi Miłoszowi. Jeleński odkrył dla Polski i dla świata geniusz Gombrowicza; swoimi szkicami sprawił, że twórczością autora Transatlantyku i Ślubu zainteresowali się czytelnicy w Europie i Ameryce. Eseje Jeleńskiego są niezwykle pomocne dla zrozumienia twórczości polskiego Noblisty, Czesława Miłosza - zwłaszcza godny jest polecenia tekst pt. "Ziemia Ulro" po dwóch latach. K .A. Jeleński, poliglota, pisał swoje teksty po włosku, francusku i niemiecku. Niniejsza publikacja zawiera szkice, które jak do tej pory ukazały się wyłącznie po polsku.