Cela. Odpowiedź na Zespół Downa

Anna Sobolewska
Cela. Odpowiedź na Zespół Downa
  • W.A.B.
    Warszawa 2002
    141 x 202
    272 strony
    ISBN 83-88221-96-5

Cela jest dwunastoletnią dziewczynką z zespołem Downa. Chodzi do szkoły integracyjnej, bardzo lubi język polski i historię, dobrze radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami, zadziwia wyobraźnią i talentem plastycznym. Mówi o sobie, że ma moc i odwagę lwa. Anna Sobolewska opowiada o życiu z dzieckiem upośledzonym od chwili narodzin, przez pierwsze doświadczenia życiowe, naukę w domu i przedszkolu integracyjnym i początek szkoły podstawowej. Przedstawia metody rehabilitacji, naukę samodzielności, terapię opartą na zabawie i wspólnym uczestnictwie w świecie kultury. Pisząc o możliwościach i ograniczeniach ludzi obciążonych tą wadą genetyczną, autorka wskazuje również, jak twórcze, ciekawe, pełne radości może stać się dla rodziców życie z dzieckiem upośledzonym. Cela jest w istocie książką o tym, jak kochać dziecko. „Napisałam tę książkę, żeby zrozumieć swoje własne przeżycia i doświadczenia innych rodziców dzieci z zespołem Downa. Myślę, że ta próba zrozumienia, wniknięcia w istotę niepełnosprawności umysłowej jest nam, rodzicom, potrzebna, żeby lepiej pomagać naszym dzieciom i żyć razem szczęśliwie – mimo zespołu Downa” – pisze autorka.

Anna Sobolewska jest krytykiem i historykiem literatury, profesorem w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Od czasu urodzenia w 1989 r. córki Cecylii, obciążonej zespołem Downa, pisuje artykuły na ten temat, bierze udział w pracach krajowych i zagranicznych stowarzyszeń rodziców dzieci z zespołem Downa. Mieszka w Warszawie.