Anatomia ciekawości

Michał Paweł Markowski
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 1999
    123 x 197
    276 stron
    ISBN 83-08-02971-X

Anatomia ciekawości zawiera teksty pisane w ciągu kilku ostatnich lat, skupione wokół tematu przedstawienia. Jej osnowę teoretyczną tworzy tytułowa "ciekawość", którą należy rozumieć wielorako jako krytyczną postawę wobec dyskursu starającego się przedstawić rzeczywistość. W tomie jest mowa m.in. o takich autorach jak Mistrz Eckhart, Hegel, Eco, Derrida i o takich zjawiskach jak fotografia, kolekcja, ciekawość, mimesis, malarstwo. Erudycja i rozległość zainteresowań pozwalają autorowi ogarnąć bardzo bogaty rejestr zjawisk i zagadnień kultury (...), rozpatrywanych jednak świadomie w świetle dwóch zasadniczych pytań: o możliwość 'wiernego' przedstawienia rzeczywistości w języku oraz o granice wyrażalności świata ludzkiego doświadczenia. (Ryszard Nycz) Anatomia ciekawości w roku 2000 została wyróżniona prestiżową Nagrodą Fundacji im. Kościelskich.

Michał Paweł Markowski (ur. 1962), teoretyk literatury, eseista, tłumacz, pracuje w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.