Snem przebudzony

Jerzy Górzański
Snem przebudzony
  • Oficyna 21
    Warszawa 2003
    125 x 195
    48 strony
    ISBN 83-917228-2-1

Poemat Jerzego Górzańskiego o Juliuszu Słowackim jest nie tylko hołdem, jaki poeci zwykli składać innym poetom, ale też polemika z obowiązującym wizerunkiem "drugiego wieszcza". Odwołując się do lekceważonych na ogół faktów z biografii Słowackiego, przywołując słowa poety i jego współczesnych, Górzański snuje refleksje na temat istoty poezji, jej podstawowych zadań i największych zagrożeń.

"Snem przebudzony kreuje wizerunek poety romantycznego jako zwiastuna nowej, nowoczesnej wręcz wrażliwości, której dawno zasiane ziarno dopiero teraz, na progu XXI wieku, zaczyna plonować."

- Marian Grześczak, Twórczość

Jerzy Górzański urodził się 3 grudnia 1938 r. w Stawach pod Dęblinem. Poeta, prozaik, satyryk, felietonista, autor licznych słuchowisk radiowych. Jako poeta debiutował w roku 1960 we "Współczesności". W latach 60. związany z Orientacją Poetycką Hybrydy. Publikował m.in. w pismach: "Nowy Wyraz", "Kultura", "Tygodnik Kulturalny", "Twórczość", "Poezja", "Życie Literackie", "Kierunki", "Radar", "Pracownia", "Śląsk" i "Sycyna". Autor 15 tomów poezji, laureat nagrody im. Roberta Gravesa, przyznanej przez polski Pen-Club (1976), nagrody miesięcznika "Poezja" (1990) oraz nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej (1997).