Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
Przewodnik dla bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania
  • Biuro Literackie Port Legnica
    Legnica 2000
    ISBN 83-88515-05-5

W wierszach Tkaczyszyna-Dyckiego narodziny i śmierć są tak często i dobitnie obecne, że wszystko, co stać się może pomiędzy tymi chwilami wydaje się ujęte w nawias: lecz właśnie o tym co w nawiasie chcemy mówić i słyszeć, więc Dycki, w dosyć krótkich wierszach o stałej formie, przedstawia we właściwym ostatecznemu kontekstowi świetle nasze nieudolne starania o przywłaszczenie sobie piękna, miłości i spokoju ducha, lub po prostu chwilowej ulgi. Język jego wierszy, niekiedy archaizowany, niekiedy zabarwiony regionalizmami, przechodzący od dosadności do niezwykłej finezji, jest we współczesnej poezji polskiej absolutnie oryginalny.

-
Tadeusz Pióro