Poezje

Kazimierz Ratoń
  • Oficyna 21
    Warszawa 2002
    136 x 209
    344 strony
    ISBN 83-917228-0-5

Pierwsze wydanie poezji zebranych Kazimierza Ratonia. Na tom składa się kanon utworów poety ogłoszonych w tomikach, w almanachach i na łamach czasopism oraz cała jego spuścizna rękopiśmienna, w tym - kilka wierszy nigdy wcześniej nie publikowanych. Poezje te nie są lekturą łatwą, ale cierpliwemu czytelnikowi, który wedrze się do tego ogarniętego chaosem umierania świata, objawi się jakaś nowa jakość bytu.

- Jakub Beczek, Nowe Książki

Dzięki temu wydaniu mamy wgląd w cierpienie i myślenie jednego ze współczesnych poetów przeklętych, ale też stajemy wobec pytań - pytań zadawanych z samego dna ludzkiego upadku, upokorzenia, bólu - które raz jeszcze każą nam przemyśleć samą istotę naszego egzystencjalnego statusu.

- Grzegorz Kociuba, Pobocza

Kazimierz Ratoń urodził się 4 marca 1942 r. w Sosnowcu, zmarł 1 grudnia 1982 r. w Warszawie. Poeta. W latach 60. luźno związany z grupą autorów skupionych wokół pisma "Współczesność". Wiersze, prozy poetyckie i recenzje publikował m.in. w "Kulturze", "Poezji", "Kierunkach", "Za i Przeciw", "W drodze", "Literaturze" i w "Więzi". Laureat Łódzkiej Wiosny Poetów (1965) oraz nagrody Roberta Gravesa, przyznawanej przez polski Pen-Club (1975).