Paradiso

Marta Podgórnik
Paradiso
  • Biuro Literackie Port Legnica
    Legnica 2000
    ISBN 83-88515-03-9

Poezja Marty Podgórnik przy całej swojej dyscyplinie intelektualnej i przede wszystkim formalnej wyróżnia się niebywałym ładunkiem dramatyzmu, żywością języka, wynalazczością w dziedzinie odkrywania i kreowania nowych, intrygujących sytuacji lirycznych. Paradiso będąc książką o usiłowaniach "urządzenia się" w nietrwałym związku z drugim człowiekiem, poddaje ironicznej wiwisekcji wszystkie "pojęcia i terminy" związane zarówno z toposem domu, wspólnoty, szczęścia, jak i samotności, smutku i rozpaczy. Jednocześnie jest to tom wyraziście "metapoetycki", w którym modne tendencje i techniki literackie funkcjonują nie na zasadzie powielanych wzorców, lecz przeciwników w dyskusji, których się zarówno szanuje, jak i niszczy.

- Adam Wiedemann