Nie ma odpowiedzi

Julia Hartwig
  • Wydawnictwo Sic!
    Warszawa 2001
    145 x 205
    98 stron
    ISBN 83-86056-98-3

"W poezji Julii Hartwig próżno szukać oznak buntu czy to wobec świata, czy też wobec zastanego systemu literackiego. Wręcz przeciwnie, jest poetką, której nie interesuje poszukiwanie nowych środków wyrazu, przekraczanie norm i konwencji stylistycznych. Jest również kimś, kto w pełni akceptuje świat, jaki jest, bo innego nie ma i nie będzie. Korzystając z wszelkich znanych i dostępnych środków artystycznych, Julia Hartwig pisze wiersze skonstruowane jasno i logicznie. Tematem jej wierszy jest nieodmiennie świat, ogromny i nieopisany, świat, który mamy szansę codziennie oglądać."