Mazurek

Tadeusz Dąbrowski
  • Zielona Sowa
    Kraków 2002
    145 x 204
    82 strony
    ISBN 83-7220-343-1

"To poezja, która wymyka się podziałowi na klasyków i barbarystów, tak utrwalonemu w naszym życiu literackim. Dużą rolę odgrywa w niej dyskretny humor. To dobrze, że Dąbrowski nie wstydzi się pisać o uczuciach, o sytuacjach, może nie intymnych, ale normalnych, które pokazują młodego człowieka inaczej, niż przyzwyczaili nas do tego pisarze z bruLionu - w knajpach, w buncie za wszelką cenę".
-
Wojciech Wencel

"Cenię Tadeusza Dąbrowskiego szczególnie za klarowność przekazu (...). Dotyka spraw, które jego rówieśnikom wydają się wstydliwe - np. swych układów z matką, babcią, ojcem. Ma wyczucie czasu, w którym żyje - w jego wierszach obecne są maile i telefon komórkowy."
-
Paweł Dunin-Wąsowicz