Imiesłowy

Krystyna Miłobędzka
Imiesłowy
  • Wydawnictwo Dolnośląskie
    Wrocław 2001
    140 x 201
    39 stron
    ISBN 83-7023-773-8

"Imiesłów jest dziwną częścią mowy - mówiła poetka w jednym z wywiadów. - Odsuwa przedmioty, przymiotniki, jest jakby w działaniu, odsuwa piszącego dalej od tego, co zapisuje. To jest mną pisane. Jakbym chciała się pozbyć siebie. W którymś momencie człowiek jest dla siebie taki nudny, ma się siebie dość". Przez takie odsunięcie podmiotu poezja Miłobędzkiej jest bliska poetom młodszej generacji. Ich podziw budzi również jej zdyscyplinowany, maksymalnie oszczędny, oczyszczony z ozdobników język.

"To jest nie do zrobienia, ale chciałoby się wymyślić sobie język, wyminąć wszystkie słowa, które są. To jest najprostsze pragnienie. Zrobić coś na nowo."

- Krystyna Miłobędzka

Krystyna Miłobędzka (ur.1932) poetka, autorka scenariuszy teatralnych dla dzieci i prac teoretycznych poświęconych takiemu teatrowi