I ja pobiegłem w tę mgłę

Jacek Podsiadło
I ja pobiegłem w tę mgłę
  • Znak
    Kraków 2000
    ISBN 83-7006-685-2

Jacek Podsiadło redukuje patos na rzecz etosu – znany z zaangażowania w sprawy ekologiczne, odwołuje się do romantycznej tradycji ustanawiania podmiotowości poprzez przyrodę, z tej tradycji wywodząc własną postawę etyczną i estetyczną. Lecz język jego wierszy mniej ma wspólnego z romantykami niż z beatnikami, a zwłaszcza tym nurtem ich twórczości, w którym pochwała stworzenia jest elementem krytyki społecznej. Podsiadło jest poetą tak płodnym, że wydano już dwa obszerne tomy jego dzieł zebranych.

-
Tadeusz Pióro