Czynny do odwołania

Marcin Świetlicki
  • Wydawnictwo Czarne
    Wołowiec 2001
    60 stron
    ISBN 83-87391-33-6

Wiersze Marcina Świetlickiego są formalnie oszczędne, wręcz "biedne", a efekt liryczny osiąga skromnymi środkami, często jedną, pomysłową choć na pozór zupełnie zwyczajną frazą. Emocjonalne napięcie powstaje dzięki zderzeniu powtarzających się sytuacji - towarzyskich, rodzinnych, erotycznych - ze świadomością ich bardzo doraźnego znaczenia wobec coraz głośniej dopominającej się o swoje - śmierci. Patos tego rodzaju konstatacji jest tym większy, że ich podmiot czuje się powołany, bądź w inny sposób zmuszony, do doświadczania raz po raz tych samych cierpień i wzruszeń, aby następnie przedstawić je światu, tym samym spełniając tego świata absurdalne i destrukcyjne oczekiwania.

- Tadeusz Pióro